Południowe zbocze Akropolu

Wejścia powyżej teatru Heroda Attyka i od strony Leoforos Dionissiou Areopagi­tou. Czynne codz. 8.30-14.30; wstęp 400 dr.

Na południowym zboczu Akropolu dominuje rzymski Odeon Heroda Attyka (II w. n.e.), w którym po renowacji odbywają się współcześnie spektakle muzyczne i teatralne w ramach festiwalu letniego (zob. str. 101). Odeon otwierany jest jednakże tylko w czasie przedstawień; zwiedzać można natomiast starsze od niego zabytki architektury greckiej, trochę bardziej na wschodzie.

Uwagę zwraca szczególnie Teatr Dionizosa obok głównego wejścia. To tutaj miały miejsce prapremiery arcydzieł Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa i Arystofanesa. Tutaj też odbywał się doroczny festiwal tragedii, podczas którego każdy obywatel grecki miał możność odegrania roli w chórze. Ruiny robią wielkie wrażenie: zbudowany w IV w. p.n.e. teatr pomieścić mógł około 17 000 widzów (teatr Heroda Attyka — tylko 5000-6000). Zachowało się dwadzieścia pięć spośród pierwotnych sześćdziesięciu czterech rzędów siedzeń.

Najokazalej prezentują się wielkie marmurowe fotele w pierwszym rzędzie, z których każdy oznaczony jest wyrytym imieniem jakiegoś ważnego notabla czy kapłana. Pośrodku zasiadał Kapłan Dionizosa, a po jego prawej stronie przed­stawiciel Wyroczni Delfickiej. W tylnej części sceny wzdłuż rzymskiej bemy (rostry) znajdują się płaskorzeźby przedstawiające Dionizosa w otoczeniu kucających Sylenów.

Na zachód od teatru leżą ruiny Asklepionu, świątyni poświęconej bogu sztuki lekarskiej Asklepiosowi, wzniesionej nad świętym źródłem. Prawdopodobnie oś­rodek odgrywał też ważną rolę w kościele bizantyjskim, za czasów świętych lekarzy Kośmy i Damiana, na co wskazują liczne pozostałości z tego okresu. Bliżej drogi za czasów rzymskich wznosiła się Stoa Eumenesa, czyli kolumnada biegnąca aż do Odeonu Heroda Attyka (zachowały się tylko fundamenty).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.