Obiekty do zwiedzania

Obiekty (wt.-niedz. 8.30-15.00; 200 dr) są dobrze opisane, przystępnie przedstawione i uparcie przypominają o swej sławetnej przeszłości. To dobry pomysł, aby najpierw zwiedzić muzeum (godziny otwarcia podobne jak w reszcie obiektów). Zrekonst­ruowano tu typowe fragmenty budowli wraz z fryzami i posągami, by lepiej oddać ich pierwotną wielkość. W sprzedaży jest doskonały przewodnik napisany przez Karla Lehmanna, amerykańskiego archeologa, który prowadził tu wykopaliska.

Pierwsza budowla to Anaktoron, sala do pierwszego stopnia wtajemniczenia w misteria, która w swym obecnym kształcie pochodzi z czasów rzymskich. Jej wewnętrzne sanktuarium oznaczono ostrzegającą stelą (do obejrzenia w muzeum), zaś w południowo-wschodnim narożu można dostrzec miejsce do składania ofiar. Obok stoi Arsinoeion, największa starożytna rotunda w Grecji. Pomiędzy murami natrafiono na kamienny ołtarz, najstarsze z tutejszych znalezisk. Trochę dalej, po tej samej stronie ścieżki jest Temenos, czworokątna budowla bez dachu, gdzie praw­dopodobnie ucztowano, a przy jej tylnym narożu stoi Hieron. Postawiono pięć kolumn oraz architraw fasady tego wielkiego budynku, w którym odbywał się drugi stopień inicjacji. Pochodzi on w większości z IV w. p.n.e. i w czasach rzymskich był dokładnie remontowany. Kamienne stopnie zastąpiono nowymi, lecz rzymskie ławy dla widzów pozostały na swych dawnych miejscach, tak jak święte kamienie, przy* których wysłuchiwano spowiedzi.

Po zachodniej stronie ścieżki można dostrzec zarysy teatru, a powyżej znajduje się fontanna Nike, znana z misternie wyrzeźbionego w marmurze posążku „Skrzydlata Nike z Samotraki”. Kiedyś stawiał on czoło wiatrom na dziobie marmurowego stateczku, który w 1863 roku odkryli Francuzi i przewieźli do Luwru, znacznie później przesyłając kopię tutejszemu muzeum. Jeszcze wyżej na wzgórzu, naprzeciw­ko rotundy stoją wymyślne średniowieczne fortyfikacje, w całości wzniesione z dawniejszego budulca. Na końcu, na wzgórzu za rzeką stoi monumentalna brama, ofiarowana Wielkim Bogom przez Ptolemeusza II. Wiele jej fragmentów leży rozrzuconych po całym wąwozie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.