Porta Panagia

Porta Panagia (latem 8.00-12.00 i 16.00-20.00; zimą 9.00-13.00 i 15.00-17.00; 100dr) oddalony jest od wsi Pili o 20 minut marszu. Należy przejść przez rzekę albo mostem dla samochodów, albo kładką dla pieszych, potem skręcić w lewo i iść prosto, aż pośród drzew poniżej drogi pojawi się kopuła kościoła. Stróż mieszka w białym domu poniżej pobliskich tawern.

Budowę kościoła ukończył w 1283 r. niejaki Ioannis Doukas, książę Despotatu Epiru. Architektura jest nieco osobliwa, a to dlatego, iż obecny przedsionek świątyni to przemodelowany XV-wieczny transept z kopułą. Pierwotna nawa po stronie zachodniej została zniszczona przez trzęsienie ziemi, zastąpiono ją nową nawą po stronie wschodniej, przez co całość uzyskała jakby „wsteczną” orientację. Wewnątrz uwagę zwracają dwie mozaiki przedstawiające Św. Józefa i Maryję z małym Jezusem, z wyraźnymi śladami wpływów sztuki Zachodu, oraz marmurowy ikonostas, na którym Chrystus znajduje się — co jest zgoła niezwykłe jak na ikonografię greckokatolicką — po lewej stronie Matki Boskiej. Freski przetrwały w znacznie gorszym stanie, a wiele postaci jest poważnie podziurawionych. Najciekawszy fresk znajduje się na lunecie (fragment sklepienia poprzeczny względem głównego sklepienia) obok maleńkiej chrzcielnicy, powyżej grobu Ioannisa Doukasa, i przed­stawia Archanioła Michała prowadzącego za rękę realistycznie ukazanego Doukasa do siedzącej na tronie Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Kilometr w górę rzeki Portaikos (z powodu wyjątkowo dzikich psów za kościołem radzimy iść przeciwnym brzegiem), w miejscu gdzie wypływa ona z wąskiego górskiego wąwozu, warto zobaczyć elegancki średniowieczny most. W pobliżu ulokowało się też kilka kawiarni i snack barów; po drugiej stronie mostu zaczyna się kilka szlaków wzdłuż wąwozu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.