Starożytna Nemea i jezioro Stymfalon

Starożytna NEMEA, w której Herkules zabił sławnego lwa (była to jego pierwsza praca), leży 10 km od drogi z Koryntu do Argos, obok wsi IRAKLION. Autobusem jedzie się do współczesnej NEMEI i prosi o wysadzenie po drodze przy Area Nemea; opuszczając ruiny można wrócić na drogę do Argos i próbować łapać okazję (lub zatrzymać autobus) do Myken.

Podobnie jak w Olimpii i Isthmie, w Nemei odbywały się igrzyska panhelleńskie — zainaugurowane ponoć przez samego Herkulesa — i było to bardziej sanktuarium , niż miejscowość. Najważniejsze ruiny (wt.-sb. 8.45-15.00, nd. 9.30-14.3?)) to Świąty­nia Zeusa Nemejskiego, obecnie cztery smukłe kolumny doryckie otoczone fragmen­tami pozostałych; aktualnie pracuje tu intensywnie grupa archeologów z Uniwer­sytetu Kalifornijskiego. W pobliżu znajduje się paiestra (in. gimnazjon\ miejsce do ćwiczeń gimnastycznych) z łaźniami oraz chrześcijańska bazylika, wzniesiona z bloków świątyni. Pół kilometra na wschód leży stadion, na którym odkopano początek bieżni.

Na koniec warto zajrzeć do muzeum (te same godz. otwarcia) i zapoznać się ze znakomitymi modelami kontekstowymi i eksponatami poświęconymi organizowa­nym co dwa lata igrzyskom.

Jezioro Stymfalon

Dysponując własnym transportem, można wybrać się przez wzgórza do północ­no-wschodniej Arkadii, gdzie znajduje się jezioro Stymfalon (Stymfalos). Jest to kolejne miejsce związane z mitem o Herkulesie. Według mitologii żyły tu drapieżne ptaki, które żywiły się ludzkim mięsem, napadając podróżnych i dusząc ich skrzydłami, a do tego odchodami zatruwały okoliczne pola. Herkules (Herakles) wypłoszył je znad jeziora, a potem wystrzelał z łuku; była to jedna z prostszych prac, jakie przyszło mu wykonać.

W nowoczesnej grece jezioro zwie się Limni Stimfalias, choć właściwie jest nie tyle jeziorem co bagnem, potężną podmokłą depresją, otoczoną lasem i ciemnymi szczytami gór Killini. Jedyne budynki w okolicy to ruiny trzynastowiecznego Opactwa Zaraka, należącego niegdyś do frankońskich cystersów (na wschód od drogi). Jest to jedna z nielicznych budowli gotyckich w Grecji, nader pasująca do mitów związanych z tym miejscem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.